Vintage Mickey Teapot
40 Oz.
6.5" H

Vintage Mickey Teapot

$49.99Price